فراخـــوان طــــراحی و ســــاخت الــــمان هــای بـاغ مـــــوزه مـوسیـــــقی شیـــــــراز

شهرداری شیراز در نظر دارد با توجه به وظیفه ذاتی این نهاد در خصوص ایجاد فضاهای جاذب مخاطب و گردشگری شهری و همچنین با توجه به نقش مهم شهرداری در بسط و اعتلای هنر در جامعه و تقویت شناخت و رابطه شهر- شهروند-هنرمند نسبت به طراحی و ساخت عناصر باغ موزه موسیقی شیراز اقدام نماید.به همین منظور سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شیراز، با هدف استفاده ازظرفیت های هنرمجسمه سازی کشور و با رویکرد ایجاد فرصت های برابر برای هنرمندان در پروژه های هنری شهری، فراخوان طراحی المان های باغ موزه موسیقی شیراز را اعلام می نماید.لذا از تمامی هنرمندان گرامی دعوت می شود ایده ها وطرح های پیشنهادی خودرا به این سازمان ارائه نمایند.

اهــــــــــــــــداف:

افزایش سرانه فضاهای انسان محور شهری
افزایش سرانه فضاهای جاذب گردشگری شهری
ارتقای دانش هنری شهروندان از طریق مواجهه با آثارهنری شهری
آشنایی شهروندان و گردشگران با مفاخر فرهنگی وهنری کشور

مــوضــــــــــــــــوع:

با توجه به عنوان باغ موزه موسیقی شیراز، عناوین زیر در این فراخوان مورد نظر می باشد:

1-تندیس مشاهیر موسیقی ایران

 • تندیس ها باید به صورت پیکره واقع گرایانه طراحی شوند.
 • تندیس ها باید در حال اجرای هنر مربوطه و همراه با ساز متناسب با شخصیت انتخابی طراحی شوند.
 • جنس نهایی تندیس ها برنزی در نظر گرفته شده است
 • تندیس ها در اندازه برابر اندازه طبیعی اجرا می شوند.
 • نحوه قرارگیری تندیس ها در باغ به صورت ترکیبی با فضای باغ بوده و المان ها می توانند در حالت ایستاده یا نشسته در حالت طبیعی  (با توجه به نوع ساز و شخصیت هنرمند) طراحی شوند.
 • هنرمندان مجمسه ساز می توانند شخصیت هنری مورد نظر خود را از بین   فهرست اسامی مشاهیر انتخاب نمایند.

2- المان های مفهومی و انتزاعی با موضوع موسیقی

3- المان های تعاملی مکانیکی و الکتریکی صوتی مرتبط با موضوع

شـــرکت کننـــــــگان :

تمامی هنرمندان و صاحبان ایده با داشتن رزومه مرتبط و معتبر می‌توانند در این فراخوان ثبت‌نام و شرکت نمایند.

الـزامات :

 • احترام به اقوام، مذاهب، فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها
 • رعایت اصول و شئون شرعی وعرفی جامعه
 • درنظرگرفتن تمامی ملاحظات و مقتضیات مجسمه های شهری (تناسبات، ایمنی، مقاومت وماندگاری مصالح و…)در طراحی و اجرای آثار.

ارکـان اجـرایی:

شورای سیاستگذاری :

حیدر اسکندرپور – شهردار شیراز

محمد رضا محمدحسن پور – معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

شهزاد رونق زاده – رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

جمشيد آراسته- معاون سیما و منظر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری شیراز

سید مجتبی موسوی – مدیر هنری

هاجر فرخی – دبیر اجرایی

شــــورای انتخـاب آثـــــــــار :

مرتضی نعمت الهی

سعید شهلاپور

مهرداد ایروانیان

حسین علی عسکری

هادی عرب نرمی

شـرکت در فراخـــــوان:

1-  متقاضیان می‌توانند تا تاریخ 15 آبان ماه سال جاری با مراجعه به درگاه اینترنتی فراخوان و بارگذاری مدارک مورد نیاز بر روی سامانه به نشانی زیر ثبت نام نمایند:

www.zibasazi-shiraz.com

الف-تکمیل فرم ثبت نام

ب- ارايه رزومه مستنددر قالب فایل PDFشامل متن و تصاویر آثاری که قبلا توسط هنرمند طراحی واجرا شده است.) شرکت کنندگان در بخش تندیس مشاهیرموسیقی می بایست سابقه ساخت مجسمه های فیگوراتیو را داشته باشند.

ج- ارايه آثار پیشنهادی خود شامل:

 • تصاویر گویا از سه نمای ماکت یا سه بعدی اثر پیشنهادی
 • عنوان اثر و توضیحات کافی
 • بیانیه اثر( در خصوص آثار انتزاعی)
 • ابعاد پیشنهادی اثر و مشخصات فنی براساس مقیاس شهری
 • برآورد حدودی قیمت اثر پیشنهادی
 • در صورت ارائه ماکت به دبیرخانه،ابعاد بزرگترین ضلع ماکت نباید بیشتر از 50 سانتیمتر باشد.
 • کلیه تصاویر بايد با کیفیت 300 DPI و با فرمت JPG ارايه شوند.

2- لازم به ذکر است هر هنرمند می‏تواند تا پنج اثر به دبیرخانه پیشنهاد نمایدو این آثار  پیش از این نبایددر جایی اجرا شده باشند.

3-  آثار پیشنهادی براساس داوری تصاویر و ماکت‌های ارسال شده به دبیرخانه فراخوان و به خصوص در موضوع اول باتوجه  به سوابق کاری ارائه شده، توسط شورای انتخاب آثار برگزیده می‌شوند.

توجه: مسوولیت اصالت طرح های پیشنهادی به عهده شرکت کننده است و در صورتی که در هرمرحله از فراخوان خلاف آن ثابت شود، جبران خسارات ناشی از آن و پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هرمرجع به عهده پیشنهاد دهنده خواهد بود.

4- ضمن ارائه گواهی انتخاب اثر، با هنرمندان منتخب منوط به بررسی کارشناسی نهایی و توافق در مورد نحوه ساخت و قیمت، در صورت صلاحدید طبق تشریفات قانونی قرار داد خرید یا ساخت اثر منعقد خواهد شد.

گاه شمار فراخـــــــوان:

 • اعلام فراخوان: 15 شهریور ماه 1399
 • مهلت ثبت نام آنلاین:30 آبان ماه 1399
 • نصب آثار: اردیبهشت 1400

ســــــایر مـــــــــوارد:

 • روند ساخت و کلیه متریال ها و مصالح مورد نیاز هر هنرمند باید در فرم ثبت نام اعلام شود.
 • هنرمندان نسبت به انتخاب نام و چهره شخصیت هایی که قصد ساخت تندیس آنها را دارند از لیست ارائه شده که به پیوست آمده  اقدام نمایند. لازم به ذکر است در فاز اول، ساخت تندیس هنرمندان معاصر  در دستور کار قرار گرفته و هنمندان دوره های پیشین در فازهای بعدی به مجموعه باغ موزه اضافه خواهند شد.
 • تصاویر فضای نصب آثار برای آشنایی بیشتر هنرمندان در سایت فراخوان  قابل رویت است.
 •  پس از انتخاب طرح اولیه، هنرمندان با همکاری دبیرخانه در خصوص جانمایی و نحوه قرارگیری دقیق فیگور که به فرم نشسته، ایستاده و … خواهد بود اقدام خواهند کرد.
 • برگزار کننده حق استفاده از تصاویر آثار ارائه شده را جهت تبلیغات و اطلاع رسانی خبری، سایت ها، کاتالوگ، بروشور و … خواهد داشت.
 • ماکت آثار منتخبی که به بخش اجرایی فراخوان راه می‌یابند متعلق به دبیرخانه فراخوان خواهد بود.
 • دبیرخانه فراخوان پس از توافقات نهایی با هنرمندان صاحب طرح‌های منتخب، برای اجرای آثارشان قرارداد منعقد خواهد کرد.
 • هنرمندان منتخب بايد پس از امضای قرارداد، نسبت به اجرای طرح خود در زمان و مکان تعیین شده اقدام نمایند.
 • انطباق طرح‌های پذیرفته شده با مجسمه‌ی نهایی الزامی است .
 • احراز عدم صحت اطلاعات ثبت نام و اصالت طرح در هر یک از مراحل ثبت نام و نمایشگاه، منجر به محرومیت شرکت‌کننده از حضور و ادامه فعالیت در فراخوان خواهد شد.
 • تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده‌ی احتمالی بر عهده شورای سیاست گذاری فراخوان است.
 • نام‌نویسی، اطلاع رسانی و اعلام نتایج صرفا از طریق وب‌سایت فراخوان انجام می‌شود.www.zibasazi-shiraz.com

فرم ثبت نام فراخـــوان طــــراحی و ســــاخت الــــمان هــای بـاغ مـــــوزه مـوسیـــــقی شیـــــــرازثبت و ارسال فرم به منزله پذیرش کلیه مقررات فراخوان میباشد