فراخوان نقاشی دیواری و دیوارنگاری شهر

سازمان زیباسازی و منظر شهری شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ارتقای کیفیت هنری ، منظر شهری و زیباسازی فضای شهری و ارتقای فرهنگ تصویری شهروندان، فراخوان نقاشی دیواری و دیوارنگاری شهری شیراز را جهت تامین طرح به شرح زیر اعلام می نماید. از هنرمندان هنرهای تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را براساس ویژگی های زیر به اداره زیباسازی سازمان ارائه نمایند.

رویکرد اصلی این فراخوان در جهت تامین طرح برای ساماندهی بصری دیوارهای شهری شیراز است که به جهت فرسودگی و یا نمای نامناسب نیازمند بازآفرینی بصری و طرحی نو با موضوعات زیر می باشند.

  • مکتب شیراز
  • حکایت های سعدی
  • طرح های انتزاعی با موضوع شهر انسان محور، شهر شاد
  • کودک (شیراز شهر دوستدار کودک)

 ویژگی ایده و طرح های ارسالی :

  • ضرورت دارد ایده های پیشنهادی برای این فرخوان در راستای پیرایش منظر شهری در قالب طرح های نوآورانه و خلاق برای جداره های نامناسب و فرسوده ارائه شود.
  • با توجه به تنوع و تکثر دیوارهای فرسوده و در محورهای شهری و اندازه های متغیر، امکان تعیین ، معرفی و فهرست کردن آنها در مرحله فراخوان برای طراحی و جانمایی وجود ندارد. بنابراین لازم است ایده ها و طرح های ارائه شده هنرمندان امکان و قابلیت توسعه و گسترش بر روی دیوارهای متنوع و متراژ بالا را دارا باشد.
  • لازم است طرح های پیشنهادی از مخاطب پذیری برخوردار بوده و قابلیت اجرا در فضای شهری با هر گونه تکن